През 1868 година в дюкяна  на Димо Маджара е създадено    Артъкларското училище. През  1880 година то става тясно за  своите ученици и с доброволен  труд само за два месеца е  построена нова сграда, състояща  се от четири стаи с широки  прозорци. Изграденото училище  ограмотява много ученици през  годините като се налага да  затвори врати 3 пъти: след  Балканската,  Междусъюзническата и Първата  световна война, поради жертвите  сред родителите на  ученолюбивите деца.

  През 1918 година то отново  отваря врати, но сградата се  оказва твърде малка за своите  ученици и на 1 декември 1950  година е завършена основната  сграда на днешното Основно  училище ,,Черноризец Храбър”. В  началото на седемдесетте години  на 20 век е достроено ново крило  и физкултурен салон.   

   Училището разполага и с  летописна книга от 1920 до днес.