• ОУ “Ч. Храбър” разполага с добра материално-техническа база. Функционират 9 класни стаи

Обособен е специализиран кабинет за училищна медиация, за подкрепяне на учебната среда в случай на конфликти между ученизци, учители и родители. Да се насърчи разрешаването им по конструктивен начин и в спокойна обстановка. Страните в конфликта да получат яснота за себе си и за взаимоотношенията си. 

компютърен кабинет

  • ,  
  • кабинети по химия, физика, безопасност на движението и музика.
  • Има физкултурен салон, тенис зала и библиотека.
  •  Часовете по труд и техника се провеждат в оборудвана за целта работилница.