Проектна дейност

Учебна 2017/2018 година

Документи, подпомагащи дейностите по Проекта "Твоят час":

 ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I““.

·      АНКЕТНА КАРТА - Приложение № 4, PDF за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „Твоят час““.

·      ЗАЯВЛЕНИЕ и ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ, Приложение № 2, PDF за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „Твоят час“.   

·   ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАРТА, Приложение № 5, PDF

·       ЛОГО на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, С текст отдясно. 

УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ за идентифициране на потребностите на учениците за сформиране на групи за дейности по интереси и групи за преодоляване на обучителни затруднения по проект "Твоят час" за периода 2017/ 2018 г. 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА по проект "Твоят час" за периода 2017/ 2018 г. 

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на Училищен съвет за обществен мониторинг "Твоят час" при ОУ "Черноризец Храбър" 

През октомври 2017 година в ОУ "Черноризец Храбър", село Крушаре, община Сливен стартира успешно втората част на Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза I.

Създадени бяха 16 групи за извънкласни дейности, от които:

- за преодоляване на обучителни затруднения - 9 групи; - за дейности по интереси - 8 групи.

В групите са обхванати 134 ученици. 

Публична изява на групата" Четене, писане и общуване" по проекта "Твоят час" с ръководител г-жа Таня Вълкова-3б клас

Учениците показаха пред родители и ученици положителна степен на мотивиране,успеваемост и желание за развитие,чрез стихотворения,гатанки, приказки и самостоятелни упражнения.

 

 Учениците от група „Приложни и арт занимания” – 3б клас с ръководител Таня Вълкова, показаха пред учители и ученици  богата изложба от изработените от тях творби. С помощта на презентация успяха да си припомнят забавните моменти от работата на групата през учебната година.

  

Участие в XX Национален фестивал на детската книга – Сливен на 9.05.2018г.

Посещение на:

1. Природозащитен туристически център ДПП „Сините камъни“ град Сливен, изложба на Национален конкурс „Щърко шарен, добре си ни дошъл“. 

2.Карнавално шествие.

3. Изложба „Театрални кукли на любими литературни герои”.  

4.Драматичен театър „Ст.Киров”, тържествен концерт – спектакъл.

 

 

Публична изява на групата " Празници в календара" по проекта "Твоят час"-1 клас с ръководител г-жа Красимира Куртева

   Ансамбълът за народни песни и танци-Сливен изнесе на 3 май образователен концерт пред ученици от ОУ „Черноризец Храбър” и деца от ЦДГ „Минзухар” в село Крушаре. Това бе поредното събитие от съвместната дейност на АНПТ-Сливен и фондация „Обществен дарителски фонд-Сливен” в кампанията „Да съхраним българските традиции и обичаи”. Ансамбълът е посланик на Фонда в стремежа му да утвърди българското сред децата.
    Малките зрители се насладиха на фолклорните ритми и танци, представени от музикантите и танцьорите на Ансамбъла, и бурно аплодираха изпълненията им. Децата получиха комплекти с народни носии за оцветяване „Хубостта на българката” и по този начин се включиха в творческата работилница „Багрите на Сливен”. Най-добрите малки художници ще получат като награда книжката с 24 носии от Сливенския край, придружена с послание от българския еврокомисар Мария Габриел.
   Децата поздравиха своите гости от Ансамбъла с фолклорната програма „Празници в календара – традиции и обичаи на Гергьовден”. В нея участваха ученици от 1 клас, включени в група по интереси по проект „Твоят час”. Те представиха пролетни песни и стихотворения за България и бащиното огнище. Ученици от 2, 3 и 4 клас от ОУ „Черноризец Храбър” пък изпълниха обработени варианти на песните „Тръгнала е Дена” и „Седнало е Джоре”.

 

 

Публични изяви на групите "Твоят час"-2 клас

Учениците от групата „Сръчковци” използваха различни техники и  материали за да изпълнят своите проекти, спазвайки традицията. Подредиха своите изделия в изложба за да зарадват всички ученици и учители.

 

 

С изработените разноцветни хартиени хвърчила- птици бяха зарадвани децата от детската градина.

 

Децата от групата имаха за задача да съберат природни материали на морския бряг и да изпълнят самостоятелен  проект. Останаха доволни от постигнатите резултати и заявиха готовност за бъдещи свои участия в проекти.

 

Групата „Пишем грамотно” рецитираха стихове, четоха откъси от своята любима приказка,  отгатваха приказни герои. Бяха много щастливи, че всичко това се случва в красивата атмосфера на Приморски парк с многобройните му природни и исторически забележителности.

    

Публична изява на учениците от група за извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения по математика "Математиката е за всеки"

 На 5 юни 2018 година от 13:30 часа в кабинет 12 на ОУ "Черноризец Храбър" се проведе публична изява на учениците от VI клас, участващи в проект "Твоят час" по математика на тема ,, Математиката е за всеки”.Тя протече под формата на математическа игри по олимпийски. I олимпийска игра – загрявка бе свързана с решаване на математически ребуси; II игра – биатлон с мишени-числа, които учениците откриват след решаване на задачи от раздел "Степени" в 6 клас;  III игра – Боксов турнир с математически загадки; IV игра – футболен турнир със задачи от "Уравнения с едно неизвестно" в 6 клас. Събитието показа положително развитие в успеваемостта на учениците и как това може да се осъществи по начин, който е забавен за децата.

 

Публична изява на учениците от група за извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения по математика "Математиката - странен свят за мнозина, но за нас не е"

 На 4 юни 2018 година от 13:30 часа в кабинет 12 на ОУ "Черноризец Храбър" се проведе публична изява на учениците от VII клас, участващи в проект "Твоят час" по математика на тема ,, Математиката – странен свят за мнозина, но за нас не е”.

Тя протече под формата на математическа игра-състезание с два отбора сформирани от учениците в проекта в 4 кръга с презентация. I кръг – Математическа викторина с забавни въпроси и въпроси от изученото в 7 клас по математика;II кръг – Представяне на презентация за математик;III кръг – Познай кой е математикът… въпроси по представените презентации; IV кръг – Забавна математическа игра с 4 на брой петици да се напишат числата от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 и 12. Събитието  показа положително развитие в мотивацията и успеваемостта на учениците и как това може да се осъществи по начин, който е забавен за децата. В състезанието участва активно и публиката.

 

 Концерт по случай 3-ти март

От проект ” Твоят  час”  участваха в празничния концерт за  3-ти март групите Театрално студио-Приказен свят” и Празници в календара”, с ръководители г-жа Г.Тенева и г-жа К.Куртева .Те представиха тържествена програма  по случай  140г. от Освобождението на България от османско робство.

Работата на учениците по проект „Твоят час" с ръководител, г-жа Марийка Колева- 2 клас

 През настоящата 2017/2018г. ученици от втори клас участват в група „Сръчковци” в направление „Занимание по интереси”с ръководител г-жа Марийка Колева.

         Чрез този проект се залага провокиране на самостоятелност, работа в екип, нестандартно мислене и формиране на  умения за работа с хартия, пластмаса, метал и природни материали. Темите са разнообразни и предоставят възможност на второкласниците да проявяват творчество и истински да се забавляват.

        Вижте част от работата на тези ученици:

 

 

         

 Театрално студио "Приказен свят" по проект "Твоят час "с ръководител , г-жа Ганка Тенева-4 клас 

 По случай наближаване на коледните празници на 22.12.2017 г. в ОУ „Черноризец Храбър” се проведе Коледен концерт. В празничната програма участваха учениците от проекта'' Твоят час-"Приказен свят"( IVклас), които представиха драматизация на приказката "Коледна забава", модерен балет и песента "Дядо Коледа не спал".

 Днес  на 13.12.2017г. в малкия салона на НЧ "ИСКРА - 1929" Сдружение "Лекари на света" представи своята дейност пред родителите на децата от 1 до 4 клас на ОУ "Черноризец Храбър". Децата от проекта "Твоят час" (група-"Приказен свят"IVклас,"Празници в календара" Iклас) изнесоха програма от стихове, сценки, песни и танци, за което получиха подаръци от сдружението.

 С посещение в ДГ "Минзухар" завърши Седмицата на четенето в  OУ"Чeрноризец Храбър". Пред малчуганите учениците от IV-а клас представиха драматизация на приказка,четоха български народни приказки.В Четенето се включиха секретарят на Читалище "Искра" Йорданка Таскова и кметът Димо Станков.С "Коледна приказка " зарадваха дечицата участниците от Театрално студио "Приказен свят" по проект ''Твоят час" с ръководител г-жа Ганка Тенева.

 На 21.11.2017 г. учениците от ОУ "Черноризец Храбър" отбелязаха деня на християнското семейство. На този ден е традиция да се изнасят беседи,сказки и литертурно-музикални забави. С фолклорен танц "Дядо добревите пет снахи" взеха участие учениците от проекта "Твоят час": "Празници в каледара" - I клас,по-големите ученици от група"Приказен свят" - IVклас представиха презентация "Ден на християнското семейство". Въодушевените ученици  разказаха за Въведение Богородично и Богородица,празника продължи с танци, песни и сценки.Децата на ОУ "Черноризец Храбър"с положително настроение стоплиха сърцата на всички гости.

На 19 септември 2017 г. Съветът "Твоят час" при ОУ "Черноризец Храбър" проведе заседаниe при следния дневен ред:

"- Разглеждане на справка за открити съответствия между предлаганите от физически и юридически лица за населеното място и за заявените от училището извънкласни дейности.

 - Изготвяне на предложение до директора за извънкласни дейности и ръководители на групи за учебната 2017/ 2018 година".

Съвет "Твоят час" /състав/:

Председател: Стойка Мирчева Мирчева, педагогически специалист;

Секретар: Антоанета Милчева Кискинова, педагогически специалист;

Членове на съвета:

1. Съби Илиев Андонов - родител; 

2. Минка Йорданова Митева -родител;

3. Димитър Демирев Манолов - родител.

Учебна 2016/2017 година

През октомври 2016 година в ОУ "Черноризец Храбър", село Крушаре, община Сливен стартира успешно Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1 .

Участие в проект "Всеки ученик ще бъде отличник" за учебна 2016 - 2017 година.

Проектът се организира от център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе", гр. Велико Търново.

Проектът е насочен към наблюдение и оценка на програмата по отношение на намаляване на отпадането от училище; Предоставяне на методическа помощ и педагогически инструменти за привличане на интереса на ромските деца и родители в учебния процес; Работа с ромските родители и включването им в училищния живот.  

Национална кампания "За чиста Околна среда - 2016", проект "Обичам природата - и аз участвам", организиран от МОСВ и ПУДООС.

Участието ни в проекта "За чиста Околна среда - 2016" позволява да се осъществи връзката екологично възпитание - екологично съзнание. Цели се формиране у подрастващите на такова екологично възпитание, което да гарантира изграждането на екологично съзнание сред младите хора с цел трайно, позитивно отношение към околната среда, опознаване и опазване на природното наследство на региона, на растителните и животински видове.

Начало на проекта: учебна 2016 година

Край на проекта: март 2017 година

През учебната 2015/2016 година в училището бе осъществен проект по Националната програма „С грижа за всеки ученик”, Модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за пишаване на нивото на постиженията им по общообразователната  подготовка”.

Обект за реализация на модула бяха пет ученици от III клас, които имаха затруднения, свързани с четивната техника и осмисляне на прочетеното, а така също и при създаване на устни и писмени текстове. 

Учител провел проекта е госпожа Красимира Куртева, учител начален етап в училището.

Учебна 2014/2015 година

През учбната 2014/2015 година в Основно училище "Черноризец Храбър" са оборудвани: Детска игротека за подпомагане на целодневното обучение по проект и компютърен кабинет по проект "ИКТ в училище".

Детска игротека

                                                                         

Компютърен кабинет по проект "ИКТ в училище"

ПРОЕКТ BG051PO001 - 4.2.05 -0001 - „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” - УСПЕХ с 4 групи ИИД /Извънкласни и извънучилищни дейности/

Начало на проекта: Февруари 2012 г.

Край на проекта: Април 2015 г.

Ателие “Млад приложник” с ръководител г-жа Красимира Куртева /обхваща ученици от начален курс/;

Ателие “Домашна работилница” /обхваща ученици от прогимназиален курс/

 

 Ателие “Нарисувай света около нас” с ръководител г-жа Стоянка Кадиева /обхваща ученици от прогимназиален курс/;

Секция “Да успяваме заедно – колективни и индивидуални спортове” /обхваща ученици от прогимназиален курс/;

ПРОЕКТ BG 051РО001 – 3.1.03-0001 «КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ»
Начало на проекта: Септември 2012 г.

Край на проекта: Септември. 2014 г

Проектът има за цел да обхване на 100% педагогическия колектив и Помощник-директора на училището.

От няколко години колективът и учениците на ОУ “Ч. Храбър” работиха по редица проекти някои, от които продължават и през настоящата учебна 2013/2014 година:

ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.06-0011-C0001 „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на община Сливен”

Начало на проекта: Октомври 2012 г.

Край на проекта: Октомври 2013 г.

По проекта работи 1 група от 9 деца с ръководител г-жа Антоанета Кискинова.

Отпадналите ученици взеха активно участие в учебния процес и училищните мероприятия и тържества.