Начало на учебната 2017/ 2018 година 

Днес в ОУ,,Черноризец Храбър”се обучават 184 деца от 15 педагогически специалисти с директор г-н Пеню Дичев. Училището е осигурено съгласно щатното разписание с педагогически и обслужващ персонал, така че да може да функционира нормално. Учениците са обхванати както следва: Начален етап - 6 паралелки, ЦДО I, II, III и IV клас, прогимназиален етап - 3 паралелки, самостоятелна форма на обучение - 11 ученици над 16 годишна възраст. Осигурена е заменяемост на учители в начален и прогимназиален етап на образование.

Начало на учебната 2016/ 2017 година

Начало на учебната 2015/ 2016 година

 На 15 септември училището събра радостни ученици, родители и учители. С приветствие от Директора на училището госпожа Петя Танева бе поставено началото на тържественото отбелязване на новата учебна година. Учениците от горните класове поздравиха първокласниците, които плахо ще пристъпят прага на училището.

През новата учебна година в училището бе създаден клуб "Млади възрожденци" с ръководител Стефан Иванов, старши учител по История и география и секретар Тошо Велев Велчев - ученик от VII клас.

Учредяване на клуба /01.11.2015 година/ Приет е план за участие в редица мероприятия, свързани с историята на село Крушаре и редица важни исторически поводи

.

Участие на клуб "Млади възрожденци" от ОУ "Черноризец Храбър", с. Крушаре в Регионална среща на клубове "Млади възрожденци" от област Сливен

На 21 февруари 2016 година във Военна Академия "Георги Сава Раковски", гр. София се проведе II-ра национална среща на клубове "Млади възрожденци" от страната. Към членовете от клубовете имаше приветствия от: г-жа Маргарита Попова, вицепрезидент на РБългария, академик Антон Дончев и Васил Василев, председател на Общонароден комитет при Фондация "Васил Левски".